Traseul nr. 1

Băile Tuşnad – Turnul Apor – Dealul Ludmilla – Băile Tuşnad

 • Marcaj: punct roşu.
 • Lungimea traseului: 50 min – 1 ora.
 • Distanţa de parcurs: 1,5 km.
 • Diferenţă de nivel: 68 m.

Cel mai scurt, cel mai uşor traseu, recomandabil pentru toate vârstele. Este primul traseu marcat din Băile Tuşnad. Traseul turistic porneşte din mijlocul staţiunii, din faţa biroului de turism. Trece pe lângă Hotelul O3ZONE, apoi merge pe strada Voinţa, lângă Cofetăria Veveriţa, policlinica balneară, izvoarele Mikes şi Apor şi ajunge la marginea pădurii. Aici se termină strada pavată, traseul continuă pe o potecă bine bătătorită. După cam 10 minute traseele marcate cu punct roşu şi cruce roşie se despart. Ultimul urcă spre Lacul Sfânta Ana, primul se întoarce spre stânga şi continuă pe versantul muntelui Surduc aproape pe orizontală. După cca. 10 minute apare turnul Apor (la altitudinea de 701 m). După punctul de belvedere drumul întoarce mai întâi spre dreapta, apoi spre stânga, ocolind izvoarele unui mic pârâu. Pe mica vale coboară o potecă care ajunge în staţiune lângă Hotelul Ciucaş. La 15-20 minute de mers de la Turnul Apor ajungem pe o mică poiană amenajată cu bănci. De aici, după cam 100 m spre vest ajungem la punctul de belvedere Ludmilla. (725 m). Drumul de întoarcere în staţiune este de fapt o stradă largă, cu case, cabane noi, care se termină în spatele Hotelului Ciucaş, pe strada Voinţei.

Traseul nr. 2

Băile Tuşnad – Lacul Ciucaş – Stânca Şoimilor

 • Marcaj: triunghi roşu.
 • Lungimea traseului:  1 – 2 ora.
 • Distanţa de parcurs:  2,5 km.
 • Diferenţă de nivel:  189 m.

Traseu recomandat pentru turişti antrenaţi, cu condiţie fizică corespunzătoare. Este contraindicat pentru bolnavii de inimă, a sistemului circulatoriu şi respiratoriu, de reumatism şi alte boli ale articulaţiilor, cartilajelor. Traseul porneşte de la parcarea centrală, trece şoseaua naţională şi merge în sus, spre Ciuc. După 170 m coboară pe strada Ciucaş, spre stânga, traversează linia ferată, apoi, paralel cu traseul acestuia ajunge la podul Oltului. Pentru prima porţiune există şi varianta de a coborî la lacul Ciucaş pe scările din spatele bisericii catolice. Trecând podul Oltului drumul se bifurcă. Spre stâmga putem ajunge la camping şi la mofetă. Spre dreapta continuă traseul marcat cu triunghi roşu urcă spre Stânca Şoimilor. Trece printr-o poiană mică, şi urcă pe drumul forestier care duce spre Cariera Carpitus. Marcajul, după numai 25 metrii părăseşte drumul, trece pârâul Corbului şi urcă pe 18 serpentine pe versantul abrupt al Stâncii Şoimilor. După o urcare de 25-30 minute pădurea se rarefiază şi ajungem în spatele unei stânci mai mici, aflată la capătul de sud al Stâncii Şoimilor. Puţin mai spre dreapta părăsim poteca şi după cam 10 m urcăm cu grijă pe o pantă abruptă şi deodată ne trezim pe o stâncă. Dar nu am ajuns încă la obiectivul nostru, care deja se vede spre stânga (nord). După acest mic ocol ne întoarcem pe traseul marcat cu triunghi roşu, mai mergem 3-4 minute spre nord până când, în sfârşit ajungem la stâncile gri. Am ajuns pe Stânca Şoimilor, având o cruce în vârf, un memento pentru cei mult prea îndrăzneţi! Sub noi este un gol de 200 m, de aici putem admira priveliştea oferită de staşiune, de defileul Oltului şi de masivul Ciomatul.

Traseele nr. 3. şi nr. 3/A

Băile Tuşnad – Cabana Lacul Sfânta Ana

 • Marcaj:  cruce roşie până la cabană, triunghi albastru pe Ciomatul Mare.
 • Lungimea traseului:   pentru urcare 3-3 1/2 h, pentru coborâre 2-2 1/2 h
 • Distanţa de parcurs:  6km.
 • Diferenţă de nivel:   54 m.

Cel mai scurt, cel mai uşor traseu, recomandabil pentru toate vârstele. Este primul traseu marcat din Băile Tuşnad. Cei mai mulţi turişti aleg acest traseu foarte dificil, abrupt, neştiind că există alte trasee mai uşor de parcurs, care solicită mai puţin muşchii şi plămânii turistului pentru a ajunge la acelaşi obiectiv: Lacul Sfânta Ana. Traseul este recomandat numai pentru cei cu condiţie fizică excelentă. Iarna este aproape impracticabil din cauza pericolului de alunecare, cu un pericol însemnat de a „dobândi” nişte amintiri nedorite sub forma unor fracturi ale mâinilor şi picioarelor. Şi pe timp de vară se recomandă folosirea traseului numai pentru coborâre la Băile Tuşnad. Pe marginea din dreapta a pârâului Comloş traseul marcat cu cruce roşie urcă poteca ce este formată din nu mai puţin de 32 de serpentine. Traseul porneşte din locul descris la Traseul nr. 1. Din punctul în care cele două trasee se despart traseul marcat cu cruce roşie urcă 3,2 km prin nişte serpentine foarte strânse până la şaua dintre Ciomatul Mare şi Ciomatul Mic, de la 656 m altitudine la care se află staţiunea Băile Tuşnad, până la altitudinea de 1210 m. Poteca trece prin pădure deasă de brazi, apoi de fagi. Primul loc de odihnă este în mica poiană din şa, unde traseul nostru întâlneşte traseul care urcă de la Vf. Cetăţii, marcată cu linie albastră. Părăsind poiana intrăm iarăşi în pădure, mergând aproape pe orizontală o porţiune importantă. Pe creastă – pe marginea craterului – cu ajutorul unui panou fixat pe trunchiul unui fag uriaş, suntem atenţionaţi asupra existenţei traseului alternativ marcat cu triunghi albastru care, cu un ocol de 30 de minute, ne duce pe Vf. Ciomatului Mare (1301 m). Poteca vânătorească – pe alocuri foarte dificilă – urcă printre stânci mari. Ultima porţiune este un drum lat, care urcă abrupt la vârf prin pădurea deasă de brazi. După vârf urmează o porţiune de drum printr-o pădure rară de fagi. Dacă ne întoarcem din escaladarea vârfului drumul coboară în continuu la poiana Mohoş, la cumpăna apelor dintre Tinovul Mohoş şi Lacul Sfânta Ana, la cabană (1065 m) şi camping.

Traseele nr. 4. şi 4/A

Băile Tuşnad – Vf. Cetăţii – Cabana Sfânta Ana – Muchia Lacului – Bixad

 • Marcaj:  linie albastră; punct albastru până la Vf. Cetăţii.
 • Lungimea traseului:    urcare 4-5 h, coborâre 3 1/2-4 h.
 • Distanţa de parcurs:  14 km.
 • Diferenţă de nivel: 560 m.

Traseul este recomandat pentru cei cu condiţie fizică bună. Practicabil tot anul. Traseul porneşte din centrul staţiunii Băile Tuşnad, din parcarea centrală. Marcajul linie albastră urmăreşte şoseaua până la benzinărie, unde urcă spre dreapta spre „cantina nr. 5”, în ruine azi. Pe marginea pădurii începe poteca care urcă pe marginea pârâului Cetăţii printre stănci. După un urcuş abrupt de 45 de minute ajungem la o bifurcaţie, în care urmăm poteca din stânga, cea marcată. După alte 15 minute ajungem la marginea platoului Vârfului Cetăţii la drumul vechi care urca pe acesta. Aici din poteca turistică marcată cu linie albastră se desprinde spre stânga poteca marcată cu punct albastru (Traseul nr. 4/A), pe care în decurs de 15 minute putem ajunge la Cetate. După ce ne întoarcem în şa, continuăm drumul pe poteca marcată cu linie albastră. După 150 m în stânga întâlnim drumul ce urcă de la pârâul Tisei. Mai departe urcăm prin pădurea bătrână spre sud, în şaua dintre vârfurile Ciomatului. După 8-10 minute traseul trece peste pârâul Cetăţii şi coteşte spre sud-est. Urcuşul este din ce în ce mai abrupt, cea mai dificilă porţiune fiind cea dintre Vf. Surduc şi Ciumatul Mare. Poteca ajunge în poiana din şaua dintre vârfuri, unde se întâlneşte cu poteca marcată cu cruce roşie care urcă din Băile Tuşnad. De aici cele două poteci au acelaşi traseu până la cabana Sfânta Ana. Traversăm campingul şi continuăm drumul pe marginea craterului pe o potecă care urcă lin. După 15 minute (1 km) ajungem la marginea pădurii, unde cotim 90° spre dreapta. Aici, pe Muchia Lacului beneficiem de o belvedere rară spre sud. Continuăm drumul prin pădure, unde întâlnim poteca care urcă de la Motelul Unio din Bixad, marcată cu cruce albastră. După 20 de minute ieşim iarăşi din pădure, şi pe malul drept al pârâului Alsótó, pe câmp deschis continuăm drumul spre Bixad.

Traseul nr. 5

Pârâul Vârghiş – Poiana Mohoş – Cabana Sfânta Ana

 • Marcaj:  triunghi galben
 • Lungimea traseului:    în urcare 2 h, în coborâre 1 1/2 h.
 • Distanţa de parcurs:   5,5 km.
 • Diferenţă de nivel:  420 m.

Traseu recomandat în toate anotimpurile, pentru toate categoriile de vârstă. La ieşirea dinspre nord a staţiunii Băile Tuşnad, după 1,25 km – spre Miercurea-Ciuc – din şosea pleacă în dreapta un drum forestier străjuit de plopi, drumul forestier Vârghiş. O bună porţiune a drumului este practicabil şi cu autoturism. După 1,2 km drumul traversează valea pârâului, şi după alte 750-800 m, spre stânga pleacă drumul forestier Haramul Mare, care urcă până în valea pârâului Veress. De la bifurcaţie spre dreapta traseul marcat cu triunghi galben ajunge după 250 m într-o mică poiană. La marginea acestuia se află un mic refugiu vânătoresc.  Cei care urcă cu maşina, pot să-şi lase vehiculul aici. Traseul urcă spre stânga, spre sus în pădurea umedă pe versantul vestic al Vf. Mohoş şi Haramul Ierbos. După 15 minute ajungem pe o poiană alungită, după care, după alte 15 minute de mers prin pădure, ieşim pe o altă poiană unde există şanse serioase să întâlnim căprioare sau cerbi. Pădurea de brazi lasă loc fagilor şi din dreapta şi stânga întâlnim o serie de poteci. Urcăm pe poteca marcată până la şaua dintre vârful Mohoş şi Ciomatul Mare. De aici poteca coboară lângă Tinovul Mohoş unde se uneşte cu traseul marcat cu punct roşu. De aici cabana Sfânta Ana se află la 1,5 km. Poteca urcă pe marginea Tinovului Mohoş, apoi traversează poiana Mohoş şi ajungem, în fine la Cabana Sfânta Ana.